Exim เสนอความช่วยเหลือจากสายการบิน ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (เอ็กซิมแบงก์) มีแผนจะเสนอมาตรการเงินกู้ต่อกระทรวงการคลังในต้นเดือนหน้าเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับสายการบินที่พิการเพื่อรักษาพนักงานไว้

ข้อเสนอดังกล่าวเน้นการช่วยให้สายการบินรักษาพนักงานด้วยการนำเสนอสภาพคล่องทางการเงินผ่านการกู้ยืมนายพิสิฐเสรีวิวัฒนาประธานของ Exim Bank จำนวนเงินกู้จะขึ้นอยู่กับต้นทุน

ในการจ้างบุคลากรของแต่ละสายการบินนายพิสิษฐ์กล่าว ในขณะที่เงื่อนไขเงินกู้ส่วนใหญ่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ แต่เงินกู้จะถูกเสนอให้กับธุรกิจสายการบินของคนไทยเป็นหลักเขากล่าว

แหล่งเงินทุนสำหรับเงินกู้เหล่านี้จะมาจากรัฐบาลหรือเงินที่เอ็กซิมแบงก์ระดมทุนเองนายพิสิษฐ์กล่าว อุตสาหกรรมการบินเป็นหนึ่งในภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากการแพร่ระบาดเนื่องจากประเทศต่างๆกำหนดข้อ จำกัด ที่เข้มงวดสำหรับผู้โดยสารขาเข้าจากต่างประเทศเนื่องจากมีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วโลก

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Exim ยื่นมือมาเพื่อการช่วยเหลือ

Exim เสนอความช่วยเหลือจากสายการบิน ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (เอ็กซิมแบงก์) มีแผนจะเสนอมาตรการเงินกู้ต่อกระทรวง

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

เมื่อเร็ว ๆ นี้สายการบินไทยแอร์เอเชียได้รับรายงานว่าจะรักษาพนักงานเพียงหนึ่งในสี่โดยขอให้ส่วนที่เหลือรับข้อเสนอการลาโดยไม่ต้องจ่ายเงินเป็นเวลาสี่เดือนเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เนื่องจากการระบาดระลอกที่สองทำให้ภาคการบินมีผล

การลดลงครั้งที่สองในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมามีขนาดใหญ่กว่ารอบแรกเมื่อปลายปีที่แล้ว การบินไทย (THAI) คาดเงินสดในเดือนตุลาคมประกาศว่าจะลดจำนวนคนงานเพิ่มขึ้นและเสนอให้พนักงานเกษียณอายุก่อนกำหนดเพื่อลดจำนวนพนักงาน การบินไทยพยายามทำให้เงินสดสำรองเหลืออยู่จนถึงเดือนเมษายน

ในผลการดำเนินงานของ Exim Bank ในปี 2563 มีผลขาดทุน 1.34 พันล้านบาทจากการตั้งสำรองเงินกู้ที่เพิ่มขึ้นเป็นมูลค่า 1.2 หมื่นล้านบาทจะมีการจองกำไรสุทธิ 2.25 พันล้านบาทหากไม่นำบทบัญญัติเงินกู้  ขาดทุนเพิ่มเติมมาพิจารณา เกี่ยวกับเศรษฐกิจที่ทุกคนนั้นยอมรับว่าขาดทุนเพิ่มขึ้น

บทความโดย ไฮโล

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *